OLDALTÉRKÉP
 
 

Bíbor és arany - időszaki kiállítás


AZ UTAZÓ ÁLLAMFÉRFI

 

Kossuth Lajos 1849. augusztus 11-én kelt nyilatkozatában lemondott kormányzói tisztéről és minden (polgári és katonai) hatalmat átadott Görgei Artúr tábornoknak. Megváltoztatott külsővel, álnévre szóló útlevéllel augusztus 17-én Orsovánál átlépte a magyar határt; távozásának pontos részleteit sem ő, sem mások soha nem ismertették.

A menekülő Kossuth, a mintegy ötezer fős többi magyar menekülttel együtt a törökök védőőrizetébe került. Az akkori török birodalomhoz tartozó Viddin, Sumen, Kütahya volt az időközben megfogyatkozó magyar tábor útvonala. Az isztambuli kormány az angol és a francia támogatás tudatában ellenállt az osztrákok és oroszok kiadatási követeléseinek, de kötelezettséget vállalt az emigránsok minél távolabbi internálására. Az európai nagyhatalmakkal együtt igyekeztek gondoskodni a menekültek, különösen Kossuth és az őt követő családja biztonságáról, de a magyar tábor külön fegyveres csapatot is kiállított Kossuth védelmében.

A kortársak szerint a láthatóan megrendült Kossuth páratlan gyorsasággal szerezte vissza lelkierejét és igyekezett gondoskodni emigráns társairól is. Közben - a lehetőségekhez képest - nemzetközi kapcsolatait is szerette volna helyreállítani, hogy tudósíthassa az európai közvéleményt a lesújtó magyar helyzetről. E korszak terméke volt a szabadságharc bukásának okait összegző "viddini levél".

Az elszigeteltségből azonban csak 1851-ben az Amerikai Egyesült Államok elnökének meghívására szabadulhatott meg. Példátlan ünneplés fogadta a szeptember 1-jén Kütahyából elinduló Kossuthot! A tudósítások szerint az európai közvélemény szinte hihetetlen jelenetekkel várta a menekülteket. A Southamptonba érkező Kossuthot és kíséretét nemcsak óriási tömeg, hanem a politikai elit nevezetes tagjai is vendégül látták.

Kossuth november 18-áig tartózkodott Nagy-Britanniában, előadásain, fogdásain is rengetegen hallgatták meg őt. November 19-én azonban elindult az Amerikai Egyesült Államokba, hogy az ottani közvéleményt is tájékoztassa a magyarok ügyéről és elmagyarázza az "intervention for non-intervention" elvét.

Kossuth 1852. július 13-áig tartó amerikai körútja alatt mintegy 300(!) beszédet mondott, bejárta a keleti országrészt, fogadták a washingtoni törvényhozás épületében, meglátogatta az indiánok küldöttsége, utazott vonattal, hajóval, lovaskocsival, ünnepelték hivatalos fogadásokon, felvették a cincinatti-i szabadkőműves páholyba, felkeresték a 48-as magyar menekültek és összegyűjtött egy jelentős adományt a magyar emigráció költségeire. Róla elnevezett intézmények, települések, tiszteletére állított szobrok, emléktáblák, a látogatásáról készült ábrázolások napjainkban is bizonyítják: Kossuth kitűnő és maradandó képet alakított ki a magyarokról Amerikában!

A Nagy-Britanniába 1852. július 25-én visszaérkező Kossuth családjával (feleségével és három gyermekével) együtt Londonban telepedett le. A számos európai (olasz, német, francia, lengyel stb.) politikai menekültnek biztonságot jelentő ország törvényeit tiszteletben tartva Kossuth angol nyelvű felolvasásokon és a sajtóban rendszeresen közölt a magyar helyzetről elemzéseket, de tartotta a kapcsolatot a nemzetközi és a magyar emigrációval is. Ez utóbbinak leglátványosabb része a Klapka Györggyel és Teleki Lászlóval együtt 1859-ben megalakított magyar Nemzeti Igazgatóság volt, amelynek keretében közös akcióikat igyekeztek megszervezni. Nagy reményeket fűztek az olasz és német függetlenségi törekvésekhez. Kossuth személyesen elképesztő mennyiségű, nem minden részletében ismert tárgyaláson vett részt annak érdekében, hogy a közös ellenség (Ausztria) révén Magyarország se maradjon ki ezekből a küzdelmekből.

Az Itáliában szervezett Magyar Légió felállítása, majd leszerelése, aztán a Magyar Nemzeti Igazgatóság felbomlása, az emigráció széthullása azonban újra sok csalódást jelentett számára. A Londonban indított különös "bankjegy pör" után elhagyta Nagy-Britanniát is. Vilma lánya 1862-es, majd feleségének 1865-ös halála újabb csapást hoztak az életében. A magyar kiegyezési tárgyalások hírére Deák Ferenchez írott, 1867. május 22-én Párizsban keltezett "Cassandra levél" őszinte megrendülést keltett, mozgalmakat indított el az országban, de ez volt egyúttal Kossuth aktív politikai cselekvésének a végső pontja.

Kossuth a kiegyezés után sem költözött haza, még azon az áron sem, hogy elveszítette magyar állampolgárságát. A személyes elveit soha fel nem adva élete utolsó évtizedeit Olaszországban Torinóban élte le.

 

VENDÉGSÉGBEN KOSSUTH LAJOSNÁL TURINBAN

 

"Este az Öregnél a szokott mulatság. Mégis furcsaságos apró gyengeségeik vannak a nagy embereknek: tegnap este az Öreg egy partie sakkban Perczel ellenében, ki nagyon lassan, óvakodva, de biztosan játszik, már matt volt. Visszaállíták a játékot, hogy próbálkozhasson az Öreg más vonást, de hiába, egypár vonásra csak ott voltak ahol az előbb; de az Öreg csak kapaszkodik a partie-be. Perczel észreveszi, készakarva hibát csinál és meg hagyja neki nyerni és az Öreg ezt elfogadja! A billiárdba, a tarokkba, egyszóval minden játékba megvan e kicsiséges ambició nála."

Bővebben

A Kossuth Lajos (vagyis az Öreg) és Perczel Mór közötti játszmát Tanárky Gyula nézte végig és ő örökítette meg a történetét 1866. június 22-én.

 

Tanárky közelről láthatta Kossuth Lajos és a 48-as magyar emigránsok londoni majd turini életét. Önzetlenül, hűségesen és tisztelettel, szinte barátként eredetileg Pulszky Ferenc szolgálatában állt, de rajta keresztül részese lett a Kossuth család mindennapjainak is. Ő másolta, olykor kézbesítette Kossuth leveleit, bizalmas üzeneteit, részt vett a gyerekek oktatásában vagy segített Kossuthnénak a költözéseknél.

 

Kossuth fiatal kora óta közismerten nagy kártyajátékos volt; ennek a szenvedélyének (vagyis egy tetemes kártyaadósságnak) lett a következménye élete nagy fordulópontja 1832-ben.

 

A Tanárky-naplóban leírtakból kiderül, hogy Kossuth londoni, majd turini szálláshelye a magyar emigránsok fontos találkozóhelye volt. A kényszerű tétlenség idejét igyekeztek valamennyire hasznosan eltölteni: összejártak, beszélgettek, tervezgettek. A kártyázás, a sakkozás pedig a szórakozást is jelentette.

 

De természetesen a legtöbbször politizáltak; Klapka György és Teleki László részvételével így működhetett a Magyar Nemzeti Igazgatóság, így tervezték meg az osztrákellenes olasz mozgalmakkal való kapcsolatfelvételt. Innen indult el Kossuth, hogy arról tárgyaljon a leendő olasz allam illetékeseivel: milyen feltételekkel vehetnének részt a magyarok ebben a küzdelemben.

 

A Kossuth Múzeum kiállításában látható tábla és korongok egy dámajatékhoz tartoztak. Ezek is Kossuth hagyatékából kerültek Ceglédről, annak jeléül, hogy "a turini remete" olykor könnyed szórakozással igyekezett elfeledkezni az élet nagy, kínzó kérdéseiről.

 

Az idézet lelőhelye:

A Kossuth-emigráció szolgálataban. Tanárky Gyula naplója, 1849-1866. Sajtó alá rend. Koltay-Kastner Jenő. Budapest, 1961. 322. p. Magyar Századok)


FELADAT


A "BÍBOR ÉS ARANY" CÍMŰ KIÁLLÍTÁS TOVÁBBI OLDALAI:

A Kossuth-kultusz ceglédi hagyománya »

Bevezető a Kossuth-kultuszról »

A ceglédi Kossuth-kultusz »

Az utazó államférfi »

Kossuth Lajos kézírásos hagyatéka az emigrációból »

A ceglédi Kossuth-kultusz 1877-1894. A ceglédiek turini látogatása, 1877. január 24. »

Fotók Kossuth Lajosról »

A ceglédi Kossuth-kultusz 1894-től napjainkig »

A ceglédi Kossuth-kultusz 120 éves a ceglédi Kossuth-szobor »

Kossuth-ábrázolások a képzőművészetben »

A magyar nemzet élő eszményesülése »

Kossuth Lajos képeslapokon »

Kossuth Lajos bélyegeken, emlékbélyegzőkön, emlékborítékokon »

Kossuth Lajos plakátokon »

Kossuth Lajos és a Kossuth-címer »

Kossuth Lajos emléktárgyakon »

Kossuth Lajos papírpénzeken, kitüntetéseken, jelvényeken, érmeken, érméken »