OLDALTÉRKÉP
 
 

Bíbor és arany - időszaki kiállítás


BEVEZETŐ A KOSSUTH-KULTUSZRÓL

 

A Kossuth-kultusz - melynek ceglédi hagyománya nem kis büszkeségünkre, 2014 óta az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére is fölkerült - páratlan jelenség a magyar történelemben! E különleges történet forrása az 1848. esztendő. A jogegyenlőség és a nemzeti függetlenség megteremtésének éve volt ez, melynek érdemeit Kossuth Lajos testesítette meg az emberek számára. Cegléd különösen termékeny talajt jelentett e hagyomány számára. A ceglédiek személyesen találkozhattak Kossuthtal és az ő kezdeményezésére, de a saját akaratukból végre bizonyságot tehettek bátorságukról, az önállóságuk iránti régi vágyukról. Ezért jelentett maradandó élményt minden, arra az időre emlékeztető szimbólum, történet, alkotás, szellemi hagyaték, emléktárgy stb. nemzedékek számára, még a szabadságharc leverése után is.

 

A Kossuth-kultusz ceglédi hagyománya kollektív alkotás; változatos színekkel gazdagítja a közélet szinte minden műfaját, sőt olykor a magánélet szféráját is befolyásolja. Tartalma és megjelenése koronként változik, hiszen mindenkori szerzői a látszat ellenére sem csupán Kossuth Lajos tevékenységének a megörökítésére törekszenek. A Kossuth-kultuszhoz köthető művek többsége azért vált örökéletűvé, mert megértésükhöz nincs szükség bonyolult magyarázatokra. A szabadság, az egyenlőség, az önfeláldozás, az elvhűség, a bátorság, a hazaszeretet minden ember számára az átélhető vágyak közé tartozik.

 

A Kossuth-kultusz ceglédi hagyományának éltetői nem csak Kossuth kortársai voltak. A ceglédi 100-as küldöttség 1877-es látogatásától kezdve napjainkig élő, a magyar társadalmi életben példa nélküli közösség szerveződött e jeles hagyomány tovább örökítésére. Az 1917-ben alapított Kossuth Múzeum szintén a Kossuth-kultusznak köszönheti a létét, ezért hűségesen gyűjti, dokumentálja, bemutatja az ezzel kapcsolatos műtárgyakat. Ezt a kiállítást ebből a gyűjteményből állítottuk össze.

 

Cegléd Város Önkormányzata a ceglédiek képviselőjeként ugyancsak sokféle módon ad teret e fontos örökség megőrzéséhez: a város legnagyobb rendezvényén, a Kossuth Toborzó és Huszár Fesztiválon az 1848. szeptember 24-ei napot idézik fel a rendezők.


FELADAT

 

JÁTÉK

Kattints az alábbi linkre, tedd teljes képernyőre és keresd meg az elemek megfelelő helyét! Ha mindent a helyére teszel, egy fontos ceglédi eseményt ábrázoló festményt kapsz meg!

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b3fb6d438aa


A "BÍBOR ÉS ARANY" CÍMŰ KIÁLLÍTÁS TOVÁBBI OLDALAI:

A Kossuth-kultusz ceglédi hagyománya »

Bevezető a Kossuth-kultuszról »

A ceglédi Kossuth-kultusz »

Az utazó államférfi »

Kossuth Lajos kézírásos hagyatéka az emigrációból »

A ceglédi Kossuth-kultusz 1877-1894. A ceglédiek turini látogatása, 1877. január 24. »

Fotók Kossuth Lajosról »

A ceglédi Kossuth-kultusz 1894-től napjainkig »

A ceglédi Kossuth-kultusz 120 éves a ceglédi Kossuth-szobor »

Kossuth-ábrázolások a képzőművészetben »

A magyar nemzet élő eszményesülése »

Kossuth Lajos képeslapokon »

Kossuth Lajos bélyegeken, emlékbélyegzőkön, emlékborítékokon »

Kossuth Lajos plakátokon »

Kossuth Lajos és a Kossuth-címer »

Kossuth Lajos emléktárgyakon »

Kossuth Lajos papírpénzeken, kitüntetéseken, jelvényeken, érmeken, érméken »